English French German Italian Portuguese Russian Spanish

چهارچوب خط مشی ها و روش ها در اعتباربخشی

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۴ بهناز کرمانی
چاپ PDF

 

مقاله زیر در اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت که 28-26 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، ارائه شده است. این مقاله برگرفته از چهارچوبی است که دیماه سال 1390 برای تدوین خط مشی و روش های کتاب اعتباربخشی بیمارستان ها

و براساس منابع معتبر تدوین شده است. که با توجه به عدم وجود چهارجوب مشابه بومی، این چهارچوب می تواند مورد استفاده سایر بیمارستان های کشور قرار گیرد .

این چهارچوب که خود نیز در قالب این فرمت تهیه شده است، دارای دستورالعملی کامل، جامع و در عین حال ساده برای تدوین خط مشی و روشهاست که تک تک بخشها را تشریح کرده است.. برخی بخشهای متفاوت این دستورالعمل عبارتند از: برنامه ترویج و آموزش کارکنان، برنامه ممیزی انجام خط مشی و روشها، اطلاعات و ارتباطات سند


طراحی چارچوب تدوين خط­ مشي­ ها و روشها

در مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص) تهران

دکتر علی حیرانی، بهناز کرمانی*

زمينه وهدف: خدمات بيمارستاني، بسيار پيچيده­ اند و بدون داشتن طرحی روشمند، نمي­توانند با استانداردهاي بالای کیفی ارائه شوند و به هدف مطلوب برسند. خط­مشي­ها و روش­ها، ابزارهاي ضروري برای روشمندکردن خدمات بیمارستانی بوده و می­ توانند چارچوب مناسبی را برای ممیزی این خدمات فراهم آورند. هدف از مطالعۀ حاضر، طراحی یک چارچوب هدفمند و جامع برای تدوین خط­مشی­ها و روشها در مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم(ص) تهران بوده است.

روش ­كار:با استفاده از کلید واژه­ های مرتبط، منابع معتبر الکترونیک جستجو و متون مورد نظر دریافت شد. این متون، توسط دو پژوهشگر مستقل،«تحليل محتوای کیفی»شده و درون­مایه­ های مربوطه استخراج­ گردید. سپس، با در نظر گرفتن الزامات، قوانین و مقررات و شرایط مجتمع و تجربيات قبلي، به­ويژه در مستندسازي ايزو، چارچوب پیشنهادی اولیه و دستورالعمل تکمیل آن تهیه شد. در مرحلۀ بعد با استفاده از تکنیک دلفی، نظرات مدیران و تعدادی از خبرگان مجتمع جمع­ آوری و اصلاحات لازم اعمال گردید. نهایتاً، چارچوب و دستورالعمل مورد نظر در گروه مدیریت اجرایی مجتمع به تصویب رسید.

يافته­ ها: مهمترين مؤلفه­ هایي كه در چارچوب تدوین خط­مشي و روش موردتوجه قرار گرفتند، عبارتند از: بیانیه خط مشی، اهداف و نتایج موردانتظار، تجهیزات و فناوری های موردنیاز، روش کار، برنامه ترویج و آموزش کارکنان، برنامه ممیزی خط مشی و روش، برنامه بازبینی های دوره ای. همچنین، مشارکت مدیران و خبرگان مجتمع در طراحی این چارچوب، حمایت ایشان از عملیاتی شدن آن را به همراه داشت.

نتيجه­ گيري: خط­ مشي­ ها و روشها، در صورتی که بر اساس چارچوب هدفمند و جامعی تدوین شده باشند، نقش مهمي در استاندارد سازی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان داشته و می­توانند معیارهای جامع ممیزی خدمات را مطرح نمایند. طراحی چارچوب تدوين خط­ مشي­ها وروشها، با بهره­ گیری از تجربیات جهانی و لحاظ نمودن الزامات و دیدگاههای بومی، می­تواند هدف فوق را محقق نماید. همچنین، با توجه به عدم وجود چارچوب مشابه بومی، چارچوب پیشنهادی می­تواند مورد استفادۀ بیمارستانهای سراسر کشور قرار گیرد.

واژه ­های کليدي: خط­ مشي و روش، بيمارستان، ممیزی، استاندارد سازی، بهبود کیفیت


پزشک و دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکدۀ مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، (مشاور دفتر بهبود کیفیت مجتمع حضرت رسول اکرم (ص))

*کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس امور بیمارستانها، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۴

ميهمان

 14 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir